Școala Primară

Școala Româno-Britanică are la bază standardele de calitate Cambridge School și cele ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP.

Aici, fiecare copil este susținut de profesorii săi să se dezvolte la potențialul său maxim, lecție de lecție, învățând într-un mediu sigur și prietenos. Școala noastră oferă un cadru optim pentru manifestarea curiozității intelectuale și a creativității, elemente esențiale ce stau la baza învățării active și sustenabile. Prin învățarea participativă, elevii noștri vor obține mai ușor rezultate remarcabile în ceea ce privește progresul lor academic, dezvoltându-și, în același timp, și o încredere de sine puternică și o viziune etică asupra modului de lucru în echipă. Aici, elevii vor merge cu plăcere la școală, dezvoltând cu toate cadrele didactice și colegii o relație minunată bazată pe respect și apreciere reciprocă.

Extins

_

Diversitatea subiectelor predate și a oportunităților de învățare stimulează dezvoltarea analitică, intelectuală creativă, relațională și fizică a elevilor noștri.

Coerent

_

Abordarea unor arii diferite de învățare și experimentare, care să urmărească un mesaj integrat, ajută la crearea unei abordări holistice cu privire la dezvoltarea personală și socială a elevilor noștri.

Diferențiat

_

Utilizarea unei varietăți de metodologii de predare satisface diferite stiluri de învățare și permite fiecărui elev să învețe în mod eficient și să fie evaluat corect, în funcție de propriile performanțe.

Relevant

_

În construirea curriculumului s-a luat în considerare nivelul următor și nevoile viitoare, atât în ceea ce privește evoluția în cadrul școlii, cat și în lumea de dincolo de școală.

Componența Educațională

Utilizăm atât curriculum-ul românesc, cât și pe cel britanic, având 20 de ore/săptămână în limba română și 15 ore/săptămână în limba engleză, școala fiind astfel încadrată în forma de învățământ bilingvă.
Curriculum-ul românesc respectă planul-cadru de învățământ și programele naționale, planurile de lecții fiind înțelept elaborate, ținând cont de inteligențele/stilurile de învățare predominante ale elevilor, dar urmărind finalizarea unităților de învățare.

Curriculumul britanic este predat, treptat, exclusiv în limba engleză, fixând elementele din curriculum-ul românesc. Se realizează o adaptare a curriculumului național predat în Marea Britanie, ținând cont de particularitățile de vârstă, timpul alocat (în limita a 10 ore pe săptămână) și a intereselor si nevoilor copiilor. În acest sens, predarea se face în cadrul a trei discipline de baza: Phonics, Litercy și Maths.

Începând cu clasa a doua, se începe pregătirea pentru examinările Cambridge astfel:
– clasa a II-a – Starters
– clasa a III-a – Movers
– clasa a IV-a – Flyers

Pregătirile și examinările Cambridge continua și în gimnaziu, însă începând cu clasa a V-a clasele devin clase cu predare intensiv engleză.

Programul școlii este de luni până vineri, de la ora 08.30 la ora 18.00.
Programul este obligatoriu!

Asigurarea Calității

 • Monitorizarea săptămânală de către fiecare responsabil de curriculum a modului de aplicare a planurilor de lecții și a modului de relaționare cu copiii
 • Existența unor rapoarte de progres în februarie și iunie pentru fiecare copil din școală
 • Existența unor instrumente clare de măsurare periodică a pregătirii copiilor (fiind un excelent indicator de performanță pentru instructor/ învățător/ profesor
 • Existența unor fișe pentru părinți la finalul săptămânii, care să sumarizeze pe fiecare materie obiectivele, temele de lucru (dacă este cazul) etc
 • Existența unor chestionare pentru părinți ce pot crește calitatea procesului educațional
 • Autorizarea școlii de către ARACIP (instituție ce realizează evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de educație și autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar).

Reguli și Disciplină

La Şcoala Româno-Britanică ne dorim să formăm o comunitate puternică şi unită, încurajând un comportament și o atitudine pozitivă.Ne dorim ca elevii să formeze o comunitate în care accentul este pus pe valori comune, care sunt respectate din responsabilitate, nu prin constrângere, ci prin încurajarea comportamentului pozitiv. Pentru noi, valorile sunt mai mult decât reguli, au trasat direcţia noastră în viaţă, acordându-i sensul şi scopul. Elevii și părinţii primesc „Parents Handbook”, care conţine toate regulile şcolii:

 • Politica privind procedura de acomodare – Induction Procedure
 • Politica privind siguranţa şi securitatea – Safety and Security Policy
 • Politica privind sănătatea şi igiena – Health and Hygiene Policy
 • Politica privind atitudinea comportamentală – Behaviour Management Policy
 • Politica privind comunicarea internă și externă – Communication Policy
 • Politica privind observarea şi evaluarea copiilor – Assessment and Record Keeping Policy
 • Politica privind imaginea instituţională

Testimoniale

Dorești mai multe detalii?