Gimnaziu

Componentă Educațională

_
Utilizăm atât curriculum-ul românesc, cât și pe cel britanic, având 20 de ore/săptămână în limba română și 15 ore/săptămână în limba engleză, școala fiind astfel încadrată în forma de învățământ bilingvă.
Curriculumul britanic este dezvoltat în concordanță cu standardele Cambridge School astfel:
 • English Language: Reading with Comprehension – Composition – Grammar – Vocabulary – Anthology – Spelling – Writing – Language Phonics;
 • Mathematics: Arithmetic – Mental Math (grade 0 – 3), Arithmetic Math (grade 4-6), Algebra and Geometry (grade 7 – 8);
 • Science;
 • Social studies;
 • Music;
 • Art;
 • Drama;
 • CraftS.

Școala Româno-Britanică are la bază standardele de calitate Cambridge School și cele ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar – ARACIP.

Școala Gimnazială reprezintă punctul în care fiecare copil începe să se dezvolte și să se descopere. De aceea, noi oferim toate uneltele necesare construirii unui viitor cât mai frumos pentru elevii noștri. Comunitatea noastră, fiind una sigură și prietenoasă, îi ajută pe elevi să-și construiască propria personalitate, să își descopere pasiunile și să își dezvolte potențialul lor maxim. Aici elevii vin cu cel mai mare drag la școală, având o relație de respect și prietenie atât cu colegii, cât și cu toate cadrele didactice.

Existența unor fișe pentru părinți la finalul săptămânii, care să sumarizeze pe fiecare materie obiectivele, temele de lucru (dacă este cazul) etc

Existența unor rapoarte de progres în februarie și iunie pentru fiecare copil din școală

Existența unor chestionare pentru părinți ce pot crește calitatea procesului educațional

Monitorizarea săptămânală de către fiecare responsabil de curriculum a modului de aplicare a planurilor de lecții și a modului de relaționare cu copiii

Autorizarea școlii de către ARACIP (instituție ce realizează evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ preuniversitar și de alte organizații furnizoare de educație și autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de învățământ preuniversitar).

Existența unor instrumente clare de măsurare periodică a pregătirii copiilor (fiind un excelent indicator de performanță pentru instructor/ învățător/ profesor

Reguli și Disciplină

La Şcoala Româno-Britanică ne dorim să formăm o comunitate puternică şi unită, încurajând un comportament și o atitudine pozitivă.Ne dorim ca elevii să formeze o comunitate în care accentul este pus pe valori comune, care sunt respectate din responsabilitate, nu prin constrângere, ci prin încurajarea comportamentului pozitiv. Pentru noi, valorile sunt mai mult decât reguli, au trasat direcţia noastră în viaţă, acordându-i sensul şi scopul. Elevii și părinţii primesc „Parents Handbook”, care conţine toate regulile şcolii:
 • Politica privind procedura de acomodare – Induction Procedure
 • Politica privind siguranţa şi securitatea – Safety and Security Policy
 • Politica privind sănătatea şi igiena – Health and Hygiene Policy
 • Politica privind atitudinea comportamentală – Behaviour Management Policy
 • Politica privind comunicarea internă și externă – Communication Policy
 • Politica privind observarea şi evaluarea copiilor – Assessment and Record Keeping Policy
 • Politica privind imaginea instituţională

Testimoniale

Dorești mai multe detalii?