Admitere

Procedura

_

PAȘII NECESARI PENTRU ÎNSCRIERE:

 • PASUL 1Sunați la școala la care doriți să vă înscrieți pentru a programa o întâlnire sau intrați pe pagina locației și completați formularul.
 • PASUL 2Interviul cu părinții
 • PASUL 3Primirea scrisorii de Acceptare/Respingere
 • PASUL 4Întocmirea și depunerea dosarului de înscriere
 • PASUL 5Achitarea taxei de școlarizare conform opțiunii de plată, a taxei de evaluare a dosarului de 20 euro și a taxei de înmatriculare de 100 euro.
 • PASUL 6Semnarea contractului de școlarizare.
 • PASUL 7Evaluarea potențialului de învățare al copilului și testul de limba engleză pentru copii.

Regulament

_

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizare și Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.

RESPECTAREA CALENDARULUI NAŢIONAL DE ÎNSCRIERE

RESPECTAREA PROCEDURILOR DE TRANSFER NECESARE ÎN VEDEREA EFECTUĂRII ÎNSCRIERILOR DE LA ALTĂ UNITATE DE   ÎNVĂȚĂMÂNT 

PARCURGEREA TUTUROR ETAPELOR DE ÎNSCRIERE LA ȘCOALA ROMÂNO-BRITANICĂ

REGULAMENTUL ŞCOLII ESTE ÎNSOŢIT DE UN SET STRICT DE PROCEDURI:

 • PROCEDURA PRIVIND CONSTRUIREA, APLICAREA și INTERPRETAREA CHESTIONARELOR
 • PROCEDURA PRIVIND CONSILIEREA ELEVILOR
 • PROCEDURA PRIVIND OBSERVAREA PREDĂRII și ÎNVĂŢĂRII
 • PROCEDURA DE DISEMINARE A INFORMAŢIEI
 • PROCEDURA PRIVIND REALIZAREA, VALIDAREA și PROMOVAREA OFERTEI ŞCOLII
 • PROCEDURA PENTRU GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE CRIZĂ
 • PROCEDURA PRIVIND DESFĂŞURAREA SERBĂRILOR ŞCOLARE
 • PROCEDURA PRIVIND COMPLETAREA și VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE
 • PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR în CAZ DE PIERDERE A CUNOŞTINŢEI

Documente admitere

_
 • Fişa interviu cu părinţii;
 • Raportul de Evaluare a Potenţialului de Învăţare EPIF (identificarea stilului de învăţare)
 • Depunerea unui dosar:
 • Cererea de înscriere/transfer;
 • Fise standard SRB (Application Form, Medical Statement si Religion Option Form)
 • Fişa medicală/adeverinta vaccin;
 • 4 fotografii recente tip paşaport;
 • Copie certificat de naştere, CI părinți/tutore
 • Portofoliul de la grădiniţă – copie după cel puţin cinci dintre elementele esenţiale.
 • Taxa de înscriere 20 euro

Taxa de școlarizare

_

Școala Româno-Britanică este înființată ca un program de dezvoltare comunitară susținut din fondurile organizației, contribuțiile părinților, contribuții comunitare și finanțări de la companii private, având ca scop dezvoltarea unui model educațional ce poate furniza bune practici către sectorul public.

Costul per copil este de 800 de euro pe lună, dintre care o parte este susținut de părinți prin taxe, iar altă parte din Fondul de Burse disponibil la nivelul școlii.

1. Taxa lunară fixă, ce se achită între 01 și 07 ale fiecărei luni:
 • se achită 12 luni pe an, indiferent dacă absentează sau este prezent – nu sunt permise mai mult de 10% absențe)

Pentru 700 euro/luna, contribuția părinților la bugetul școlii, elevii beneficiază de: materiale de şcoală (caiete, ghiozdane, consumabile, manuale etc.)

 • masa (prânz şi două gustări)
 • activităţile extracurriculare derulate succesiv/cluburi (LIMBA GERMANĂ, DANS DE SOCIETATE, AIKIDO, TENIS, ÎNOT, ORIGAMI/CRAFTS, CHITARĂ/PIAN, TEATRU, IT, ANTREPRENORIAT, ŞAH, ARHITECTURĂ, BUNE MANIERE)
 • field tripuri aferente lecţiilor (în fiecare săptămână, în funcție de unitatea tematică, există deplasări în zone de interes precum: muzee, aeroport, ISU, fermă, clinică, Grădină Botanică, Universitate, Primărie, Poștă etc)
2. Excursii/tabere (altele decât cele incluse în pachete) se achită separat, însă prin intermediul activităților de fundraising organizate de copii. În viziunea școlii, este important ca elevii să învețe cum se obțin banii și să găsești resursele necesare.

PACHETE:

 • Plata pentru un ciclu educațional – discount 15%
 • Taxele se achită la cursul euro din data de 01 a fiecărei luni.

Dorești mai multe detalii?