Elevi

_

Consiliul elevilor

_

Consiliul Elevilor este o structură reprezentativă a elevilor din Școala Româno-Britanică. Consiliul este creat în mod democratic (prin alegeri libere, organizate urmând filozofia de înființare a Consiliilor Locale ale Copiilor și Tinerilor prin proiectul PAL-TIN – Participarea TINerilor la Administrarea Locală)

În acest sens, o dată pe an se constituie un Birou Electoral Central din rândul tuturor claselor, apoi se aleg reprezentanții în Birourile Electorale de Clasă, aceștia urmând să organizeze și să supravegheze alegerile pentru această structură. Fiecare elev are dreptul să candideze pentru a face parte din Consiliul Elevilor, urmând ca acesta să-și convingă colegii să-l voteze în urma campaniei electorale pe care o va putea organiza în perioada anunțată de către Biroul Electoral Central. Cu o zi înainte de alegeri Campania electorala ia sfârșit, iar în ziua alegerilor fiecare elev are dreptul (nu obligația) de a vota în cadrul secțiilor de votare de circumscripție (clasele fiecăruia), asigurându-se un vot secret prin cabine de vot realizate de elevi, utilizând buletine de vot, legitimațiile școlare pentru identificare și liste de semnături, procesul având ca scop să recreeze la o scară mică un proces electoral real. Numărul de consilieri în Consiliul Elevilor este egal cu numărul de clase existente în cadrul școlii. Există însă posibilitatea ca unele clase să nu fie reprezentate în această structură, iar altele să aibă doi, trei sau mai mulți reprezentanți, numărul de voturi fiind singurul care face diferența.

Scopul existenței Consiliului Elevilor este acela de a da posibilitatea acestora să devină parteneri activi în propria educație și de a contribui în mod pozitiv la întărirea comunității școlii, reușind să-și exerseze drepturile și responsabilitățile cetățenești din perioada adultă.

Întâlnirile Consiliului Elevilor școlii vor avea loc o dată pe săptămână. La aceste întâlniri participă atât consilierii aleși, cât și orice elev care dorește să vină cu idei, propuneri, reclamații sau doar să monitorizeze activitatea acestei structuri, promovând astfel idea responsabilității față de “stakeholder”. Întâlnirile sunt deschise de asemenea oricărui profesor din cadrul școlii care dorește să supună atenției Consiliului orice subiect relevant pentru întreaga comunitate școlară.

_

Sănătate

_

Școala Româno-Britanică ia toate măsurile pentru a asigura un mediu sigur și sănătos de lucru și învățare, pe toata suprafața campusului.  În acest sens, există niște măsuri clare pentru ca elevii, staff-ul și vizitatorii să nu fie expuși la riscuri care să le pună în pericol sănătatea și siguranța. În cadrul săptămânii de pregătire pentru noul an școlar profesorii și angajații sunt informați cu privire la procedurile și regulamentul intern pentru a asigura sănătatea și securitatea membrilor comunității școlare.

COVID-19

Nivelul de vaccinare al personalului este de peste 96% schemă completă, fiind 38 de persoane vaccinate în prezent și 4 imunizate natural. Nivelul de vaccinare al părinților este de 94,6%.

Mai jos se poate găsi planul de funcționare a școlii în contextul COVID-19.
https://drive.google.com/file/d/1dupA-LFo_10N5SyZcDn6DbwqYyzSMjee/view?usp=sharing

Alergii

În cadrul procesului de înscriere, părinții trebuie să transmită directorului de înscrieri dacă elevul suferă de orice fel de alergii. În acest sens, trebuie completată secțiunea referitoare la alergiile elevilor, inclusă în formularul de înscriere și în formularul medical. Dacă o alergie este diagnosticată după ce elevul este înscris, familia are obligația să anunțe cât mai curând posibil asistentul medical pentru ca personalul școlii să ia măsuri preventive și să se asigure că elevul, nu este expus la alergeni.

Boli

Elevii care se simt rău în timpul zilei trebuie să își anunțe învățătorii sau profesorii care îi vor însoți la cabinetul medical.După o evaluare aprofundată, asistentul medical va decide dacă elevul ar trebui să se întindă în izolatorul din cabinet pentru o scurtă perioadă, să cheme ambulanța pentru cazuri mai grave sau să anunțe părintele să îl ia acasă pentru restul zilei. Asistenta medicală va anunța părinții și va face demersurile necesare pentru momentul în care elevul va fi preluat de aceștia.

Boli grave și transmisibile

Școala noastră ia toate măsurile necesare pentru a oferi un mediu sănătos pentru elevi, cadre didactice și personalul administrativ. Măsurile de siguranță și sănătate sunt luate pentru a preveni răspândirea bolilor contagioase, precum și pentru a respecta confidențialitatea cu privire la diferite probleme medicale.

Regulamentul cu privire la administrarea medicamentelor

Școala insistă ca, ori de câte ori este posibil, toate medicamentele pe bază de prescripție medicală să fie administrate copiilor la domiciliu. În cazul în care este absolut necesar pentru un copil să ia orice fel de medicament în timpul prezenței la școală, profesorul grupei sau assistant teacher-ul notifică asistenta medicală, care va fi responsabilă cu administrarea acestuia.

Consiliere

Școala noastră are o echipă de specialiști în consilierea copiilor. Copiii sunt ajutați în gestionarea unor dificultăți emoționale, sociale, academice și de comunicare. De asemenea, copiii care demonstrează abilități peste nivelul superior al clasei sunt ajutați să își atingă potențialul maxim.

_

IT

_

Domeniul IT este unul în plină dezvoltare și de foarte mare interes în zilele noastre, iar noi îi ajutăm pe elevii noștri să își descopere și să își dezvolte această abilitate. Școala Româno-Britanică le oferă copiilor o modalitate eficientă de asimilare a acestor informații prin diverse jocuri interactive prin care  învață atât bazele IT-ului, cât și cum să lucreze în echipă și să se ajute reciproc.

Piața IT este una stabilă și cu foarte multe oportunități, România numărându-se printre țările cu cei mai mulți angajați IT din lume, fiind pe locul 6 pe plan internațional și pe primul loc în Europa.

_

Arte

_

Muzica dezvoltă vorbirea. Cântând cântece, copiii învață cum este structurat limbajul. Muzica ajută copiii să înțeleagă noțiuni matematice provocându-i să interpreteze ritmul cu ajutorul rapoartelor, fracțiilor și proporțiilor. Le dezvoltă inteligența, realizând noi conexiuni între neuroni.
Muzica și compoziția încurajează elevii să își asume responsabilitatea propriilor acțiuni și creații.
Muzica ajută copiii să socializeze și le crește stima de sine. Este dovedit faptul că, în cazul copiilor care au beneficiat de educație muzicală din copilărie, aceștia au demonstrat ulterior abilități avansate de relaționare.
În Școala Româno-Britanică elevii vor beneficia de Programul FasTrack Music.

Programul FasTrack Music este construit în așa fel încât să atingă următoarele obiective:

Creativitatea

Folosind dansul și instrumentele muzicale, copiii vor fi mereu expuși la mișcări noi, descoperind modalități creative și expresive de a-și folosi corpul, dar și moduri diverse de a cânta cu ajutorul instrumentelor muzicale;

Leadership

În cadrul activităților de grup, copiii, vor putea urmări indicațiile instructorului învățând să se coordoneze cu ceilalți, sau vor putea propune chiar ei modalități noi de a cânta cu ajutorul instrumentelor, preluând astfel rolul de leader;

Cooperare

Ei vor învăța să se coordoneze cu întregul grup de copii datorită ritmului muzical de desfășurare a lecției. De asemenea, va avea loc o dezvoltare emoțională a copilului, fiind mai conștient de propria persoană dar și de ceilalți din jur, deoarece copiii vor fi nevoiți să împartă, să înceapă și să se oprească împreună cu ceilalți, să îți folosească limbajul nonverbal pentru a exprima emoțiile.

Dezvoltarea abilităților acustice

Sunt momente ale lecției ce solicită o ascultare activă din partea copilului și captarea atenției prin sunete noi din mediul înconjurător; de asemenea copilul este expus și invitat sa pronunțe sunetele unei limbi străine (lb.engleza) întregului grup de copii datorită ritmului muzical de desfășurare a lecției. De asemenea, va avea loc o dezvoltare emoțională a copilului, fiind mai conștient de propria persoană dar și de ceilalți din jur, deoarece copiii vor fi nevoiți să împartă, să înceapă și să se oprească împreună cu ceilalți, să îți folosească limbajul nonverbal pentru a exprima emoțiile.

Ritm și memorie

Copiii vor putea exersa modele de mișcare sau de sunete, învățând să intre în acord cu un anumit ritm, abilități ce antrenează pe termen lung memoria și gândirea logico – matematică

_

Dezvoltare personală

_

În cadrul școlii se organizează bilunar ateliere de dezvoltare personală.
Grupul de dezvoltare personală este o întâlnire cu celălalt, o întâlnire ce permite fiecăruia să se descopere și să se autocreeze. Într-un astfel de grup, în care copiii se simt în siguranță, se simt acceptați și valorizați pentru ceea ce sunt, ei experimentează (într-un mediu sigur) situații dificile cu care se confruntă și își descoperă resursele personale pentru a le face față.

Ce tehnici se folosesc?

Tehnicile de lucru, într-un grup de dezvoltare personală, răspund nevoii de mișcare, de concret și mai ales nevoii de joc a copilului. Prin joc de rol, desen, modelaj, improvizație muzicală sau dans copilul se dezvăluie pe sine și îți arată nevoile, dorințele și temerile lui.

În jocul cu marionetele, de pildă, psihologul observă modul în care copilul își alege un anumit personaj, îi atribuie anumite calități, modul în care găsește o soluție la conflictele apărute în joc. Toate aceste alegeri, pe care le face copilul, oferă indicii despre relațiile pe care le are cu părinții săi, despre evenimentele marcante, despre
capacitatea lui de a se adapta la mediul social s.a.m.d

Adesea, proiecția este singura cale prin care copilul vorbește despre el.

Într-un grup de dezvoltare personală copiii:

  • află cum pot face față diferitelor situații de viață cu care se confruntă, pentru ca grupul seamănă din
    multe puncte de vedere cu mediul în care trăiesc (sala de clasa, prietenii din fața blocului,etc.)
  • se apropie unii de alții, trăiesc stări afective pozitive și sentimentul unității cu copii de aceeași vârstă.
  • învață să comunice asertiv, își conștientizează resursele, capacitățile și devin conștienți și de resursele
    celorlalți, iar aceste lucruri îl ajută să-și îmbunătățească relațiile cu ceilalți.
  • învață că pot oricând să lucreze cu propria persoană, să se dezvolte, să descopere lucruri valoroase despre
    sine și despre ceilalți.
_

Sport

_

Activitățile sportive sunt esențiale în filosofia școlii. În acest sens, se vor practica, prin rotație sporturi precum fotbal, volei, tenis, bascket, inot, aikido.

Se cunoaște faptul că sportul este foarte benefic pentru copii, acesta dezvoltând trupul și mintea într-un mod armonios. Putem remarca faptul că sportul vine cu o serie de beneficii cum ar fi: îi învață pe copii ce înseamnă respectul și încrederea, încep să devină mai încrezători în forțele proprii, îi ajută să accepte atât victoriile, cât și înfrângerile, și, nu în ultimul rând, crește imunitatea.

_

Antreprenoriat

_

Prin intermediul “Săptămânii Carierei”, elevii vor reuși să identifice meseriile în care își pot valorifica talentele/aptitudinile. Totodată, vor fi încurajați să gândească mici afaceri și să creeze firme de exercițiu pentru ca înțelege ce înseamnă să consolidezi un business propriu.

Conceptul “Firmei de exercițiu”
Firma de exercițiu, metoda practica de înregistrare a cunoștințelor de la diverse discipline determină dobândirea de abilități antreprenoriale, perfecționarea comportamentelor profesionale și totodată identificarea potențialului propriu al elevilor. 

Instruirea în firma de exercițiu oferă elevului competențe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, respectiv: “Să știe ce să facă și să știe cum să facă.” “Firma de exercițiu” reprezintă un model al unei întreprinderi reale, fiind o metodă de abordare practică a integrării conținuturilor, metodă concepută pentru formarea aptitudinilor, pentru formarea aptitudinilor personale și comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcțiile de bază și până la cele de conducere din întreprindere.

În firma de exercițiu se realizează sinergia interdisciplinarității conținuturilor de la diverse discipline, sunt exersate tranzacțiile economice existente în firmele reale și, totodată, determină o probare practică și o probare a cunoștințelor deja dobândite.

Dorești mai multe detalii?