Un Gând de la Fondatori

_

Dragi elevi, părinți și profesori,

Gândul nostru se îndreaptă către toți cei care cred că în viață fiecare început este greu, către cei care își amintesc de prima zi de grădiniță, de primul examen, de primul copil, de emoțiile momentelor în care te afli la o răscruce și trebuie să alegi o direcție cu un singur sens, către toți cei care au avut curajul să creadă că pot schimba ceva.

Ca președinte al Asociației Române a Tinerilor cu Inițiativă am avut parte, în 13 ani, de provocări din ce în ce mai mari în ceea ce privește educația pentru copii și adulți. Am dezvoltat programe de stimulare a voluntariatului prin crearea unui centru de voluntariat, ne-am implicat ca membri fondatori în dezvoltarea de structuri-umbrelă pentru organizațiile care lucrează cu voluntari, am făcut lobby și advocacy pentru inițiative legislative în care am crezut, am creat resurse educaționale inovative de tipul simulatoarelor de business, am organizat programe de tip “a doua șansă” pentru cei care au părăsit timpuriu școala, am dezvoltat programe cultural-artistice pe care le-am transpus în organizații de sine stătătoare.

Am avut curajul să dezvoltăm un proiect strategic, cu finanțare europeană de 4 milioane de euro, care a durat trei ani și care a devenit model de bună practică în rândul beneficiarilor POSDRU, pornind de la dorința de a dezvolta cultura antreprenorială și educația de calitate în rândul tinerilor, prin formarea profesională a aproximativ 4500 de persoane și dezvoltarea a 60 de afaceri de succes, am adus non-formalul în școlile din Craiova prin teatru-forum, service-learning și multe alte metode de educație. Am făcut tot ce am considerat că poate produce schimbare.

Totuși, impactul a fost mic.

Totuși, oamenii sunt cei care fac diferența.

Totuși, e imposibil să schimbi un sistem fără să pierzi controlul lui.

Totuși, asta nu înseamnă că nu poți construi ceva ce poate să ofere un model de bună practică educațională, care poate fi un etalon în sistemul de învățământ local și care să producă schimbări directe pentru un grup restrâns de copii, părinți și profesori, dar profunde pentru întreaga comunitate școlară.

În acest sens, vă oferim oportunitatea de a fi parte din Școala Româno-Britanică, având convingerea că fiecare cărămidă pe care o punem la temelia educației va influența modul în care poate arăta viața copiilor noștri.

Excelența în educație face diferența!

Fiecare dintre noi poate face diferența!

Cu un gând bun,
de la Fondatori.

Misiune

_

Misiunea Școlii Româno-Britanice este creșterea dragostei de învățătură a copiilor.

În vederea atingerii idealurilor educaționale, Școala Româno-Britanică își propune:

 • Crearea cadrului de formare a unei personalități complexe, instruite și educate la cele mai înalte standarde creative, aptă să judece autonom, cu spirit critic, realitățile la nivel național, european și mondial, să elaboreze proiecte de schimbare și să coopereze argumentativ.
 • Motivarea copilului în a atinge un potențial maxim în construirea fundamentului intelectual.
 • Dezvoltarea atitudinilor pozitive față de calitatea muncii.
 • Promovarea unui comportament decent, strâns legat de cinste, onoare, respect reciproc, toleranță, responsabilitate față de propriile acțiuni.
 • Încurajarea independenței și autodisciplinei, încrederii și respectului de sine, atât la nivel personal, social și emoțional, cât și la nivel academic.
 • Motivarea elevilor spre a participa activ la viața socială și politică a unei societăți deschise și democratice, în vederea exersării drepturilor și îndatoririlor civice.
 • Formarea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare în plan social, în contextul economiei de piață.
 • Să fie susținător al parteneriatului cu parinții, autoritățile locale, biserici, asociații socio-profesionale, sindicate, ONG-uri, agenți economici etc.
 • Să fie promotor al valorilor, principiilor și direcțiilor de acțiune privind reforma profundă și descentralizarea sistemului de învățământ.

Galerie Foto

_

Viziune

“Educație pentru viață, educație pentru viitor, prin metode moderne de predare, copii cu o personalitate armonioasă, încrezători în ei înșiși, motivați să obțină rezultate excelente, capabili să reacționeze creativ, adecvat și independent la situații de viață diverse.”

O școala respectată de părinți, elevi și profesori, care să desfășoare un învățământ performant, adaptat cerințelor comunității locale, în conformitate cu idealul educațional stabilit la nivel de Comunitate Europeană. Totodată, școala își propune o abordare educațională holistică, multisenzorială, ce se adresează deopotrivă minții, emoției și simțurilor, promovând un tip de învățare prin experiment, prin explorare, urmărind toate cele patru stadii de excelență în formarea unui om complet: EXPLORAREA, DESCOPERIREA, CUNOAȘTEREA, EXCELENȚA.

Valori

Profesionalism

Să respecți deontologia profesională, să daruiești necondiționat ceea ce știi, prin mijloacele cele mai eficiente și în respectul pentru corectitudine și obiectivitate.

Performanță

Sa fii cât mai bun posibil și să încerci să te autodepășești zilnic.

Încrederea

Să fii sigur ca ai calitățile ce asigură succesul.

Onestitatea

Să nu renunți la integritate.

Creativitatea

Să-ți valorifici disponibilitățile practice, intelectuale și artistice pentru a-ți face viața mai frumoasă.

Implicarea personală

Tu contezi în reușita echipei.

Umanismul și solidaritatea

Suntem alături de cei vulnerabili.

Respectul și valorizarea diferenței umane

Suntem egali în fața lui Dumnezeu, indiferent de etnie, rasă, religie sau convingeri politice ori stare materială.

Respectul individului și al individualității

Libertatea mea se oprește acolo unde începe intimitatea ta.

Dreptul la șanse egale

Și eu pot reuși pentru că am acces la aceleași surse ale cunoașterii ca și tine.

Dreptul la proprietate intelectuala

Am gândit și am susținut această idee, deci îmi aparține.

Libertatea cunoașterii, a gândirii și a exprimării

Pot să cunosc tot ceea ce vreau, pot să gândesc ceea ce vreau, pot să exprim ceea ce gândesc, ținând seama de normele de bun simț.

Echipa noastra

Oamenii sunt cei care reușesc să transpună fizic concepte și viziuni. În acest sens, echipa noastră vine să completeze imaginea școlii prin profesionalism, calificare, învățare continuă, multiculturalism. În cadrul lecțiilor există, în permanență, două persoane în sală, un învățător/instructor engleză și un asistent (psiholog specializat în lucrul cu copiii).

Instructorii ce predau curriculumul britanic sunt certificați în vederea pregătirii elevilor pentru testele Cambridge English și, de asemenea, sunt instruiți în furnizarea curriculumului britanic de tip Cambridge School.

 • Instructori curriculum britanic
 • Invățători
 • Consilier școlar
 • Profesor suport/Consilier CES
 • Asistenți predare/Animatori socio-educativi
 • Profesori: limba franceză, educație fizică, religie și pentru activități extracurriculare: dansuri, aikido, pictură, IT, etc.
 • Personal auxiliar – 3 îngrijitoare, 1 bucătar, 1 ajutor bucătar, 1 tehnician
 • Echipa managerială: Director general, Responsabil curriculum românesc, Responsabil curriculum britanic
 • Asistență medicală permanentă, medic școlar zilnic, 1/an – consultații stomatologice (cabinet de specialitate), 1/an – consultații postură
 • Personal administrativ: 1 office manager, 1 responsabil comunicare, 1 director tehnic, 1 bibliotecar, 1 gestionar

Dorești mai multe detalii?