Școala Româno-Britanică Suceava

_

Școala Româno-Britanică Suceava face parte din Rețeaua Națională de Școli Româno-Britanice cu sprijinul Asociației Română a Tinerilor cu Inițiativă și francizate prin SC FRANCIZA EDUCAȚIONALĂ SRB SRL.

Este un model educațional britanic ce completează cu succes curriculumul național românesc, dar care asigură elevilor săi o dezvoltare optimă din punct de vedere cognitiv, relațional, fizic, emoțional și al abilităților de viață.

Principiile ce stau la baza dezvoltării acestei școli vizează crearea unui cadru adecvat de învățare pentru elevi, ce ține cont de nevoile lor, de ritmul și potențialul individual, de stilurile de învățare (corelate cu teoria inteligențelor multiple a lui Howard Gardner), dar și de necesitatea de a creiona un proces educațional coerent, bazat pe predare și evaluare diferențiată, care să urmărească dezvoltarea ciclică a unui concept de la cunoaștere-înțelegere-aplicare-analiză și sinteză până la nivelul de evaluare.

Astfel, absolvenții noștri nu doar vor excela în cadrul examenelor naționale pe care le vor avea de susținut sau în testările periodice Cambridge English, ci vor obține rezultate minunate și în viata și activitatea lor de adulți, având o fundație solidă pentru întreagă lor educație.

De ce Școala Româno-Britanică?

_

Școala Româno-Britanică este singura școala bilingvă din Suceava.
O școala respectată de părinți, elevi și profesori, care să desfășoare un învățământ performant, adaptat cerințelor comunității locale, în conformitate cu idealul educațional stabilit la nivel de Comunitate Europeană.

Totodată, școala își propune o abordare educațională holistică, multisenzorială, ce se adresează deopotrivă minții, emoției și simțurilor, promovând un tip de învațare prin experiment, prin explorare, urmărind toate cele patru stadii de excelență în formarea unui om complet: EXPLORAREA, DESCOPERIREA, CUNOAȘTEREA, EXCELENȚA.

Misiune

_

Misiunea Școlii Româno-Britanice este creșterea dragostei de învățătură a copiilor.

În vederea atingerii idealurilor educaționale, Școala Româno-Britanică își propune:

  • Crearea cadrului de formare a unei personalități complexe, instruite și educate la cele mai înalte standarde creative, aptă să judece autonom, cu spirit critic, realitățile la nivel național, european și mondial, să elaboreze proiecte de schimbare și să coopereze argumentativ.
  • Motivarea copilului în a atinge un potențial maxim în construirea fundamentului intelectual.
  • Dezvoltarea atitudinilor pozitive față de calitatea muncii
  • Promovarea unui comportament decent, strâns legat de cinste, onoare, respect reciproc, toleranță, responsabilitate față de propriile acțiuni;
  • Încurajarea independenței și autodisciplinei, încrederii și respectului de sine, atât la nivel personal, social și emoțional, cât și la nivel academic.
  • Motivarea elevilor spre a participa activ la viața socială și politică a unei societăți deschise și democratice, în vederea exersării drepturilor și îndatoririlor civice;
  • Formarea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare în plan social, în contextul economiei de piață.
  • Să fie susținător al parteneriatului cu parinții, autoritățile locale, biserici, asociații socio-profesionale, sindicate, ONG-uri, agenți economici etc.;