Școala Româno-Britanică | Misiune/Viziune/Valori
15683
page,page-id-15683,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,overlapping_content,qode-theme-ver-7.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.1,vc_responsive
 

Misiune/Viziune/Valori

Misiune

În vederea atingerii idealurilor educaționale, Școala Româno-Britanică își propune:

  • Crearea cadrului de formare a unei personalități complexe, instruite și educate la cele mai înalte standarde creative, aptă să judece autonom, cu spirit critic, realitățile la nivel național, european și mondial, să elaboreze proiecte de schimbare și să coopereze argumentativ.
  • Motivarea copilului în a atinge un potențial maxim în construirea fundamentului intelectual.
  • Dezvoltarea atitudinilor pozitive față de calitatea muncii
  • Promovarea unui comportament decent, strâns legat de cinste, onoare, respect reciproc, toleranță, responsabilitate față de propriile acțiuni;
  • Încurajarea independenței și autodisciplinei, încrederii și respectului de sine, atât la nivel personal, social și emoțional, cât și la nivel academic.
  • Motivarea elevilor spre a participa activ la viața socială și politică a unei societăți deschise și democratice, în vederea exersării drepturilor și îndatoririlor civice;
  • Formarea și dezvoltarea deprinderilor de comunicare în plan social, în contextul economiei de piață.
  • Să fie susținător al parteneriatului cu parinții, autoritățile locale, biserici, asociații socio-profesionale, sindicate, ONG-uri, agenți economici etc.;
  • Să fie promotor al valorilor, principiilor și direcțiilor de acțiune privind reforma profundă și descentralizarea sistemului de învățământ;
viziune

Viziune

Educație pentru viață, educație pentru viitor, prin metode moderne de predare, copii cu o personalitate armonioasă, încrezători în ei înșiși, motivați să obțină rezultate excelente, capabili să reacționeze creativ, adecvat și independent la situații de viață diverse.”

 

O școala respectată de părinți, elevi și profesori, care să desfășoare un învățământ performant, adaptat cerințelor comunității locale, în conformitate cu idealul educațional stabilit la nivel de Comunitate Europeană. Totodată, școala își propune o abordare educațională holistică, multisenzorială, ce se adresează deopotrivă minții, emoției și simțurilor, promovând un tip de învațare prin experiment, prin explorare, urmărind toate cele patru stadii de excelență în formarea unui om complet: EXPLORAREA, DESCOPERIREA, CUNOAȘTEREA, EXCELENȚA.

misiune

Valori

Profesionalism

Să respecți deontologia profesională, să daruiești necondiționat ceea ce știi, prin mijloacele cele mai eficiente și în respectul pentru corectitudine și obiectivitate

Performanță

Sa fii cât mai bun posibil și să încerci să te autodepășești zilnic

Încrederea

Să fii sigur ca ai calitățile ce asigură succesul

Onestitatea

Să nu renunți la integritate

Creativitatea

Să-ți valorifici disponibilitățile practice, intelectuale și artistice pentru a-ți face viața mai frumoasă

Implicarea personală

Tu contezi în reușita echipei

Umanismul și solidaritatea

Suntem alături de cei vulnerabili

Respectul și valorizarea diferenței umane

Suntem egali în fața lui Dumnezeu, indiferent de etnie, rasă, religie sau convingeri politice ori stare materială

Respectul individului și al individualității

Libertatea mea se oprește acolo unde începe intimitatea ta

Dreptul la șanse egale

Și eu pot reuși pentru că am acces la aceleași surse ale cunoașterii ca și tine

Dreptul la proprietate intelectuala

Am gândit și am susținut această idee, deci îmi aparține.

Libertatea cunoașterii, a gândirii și a exprimării

Pot să cunosc tot ceea ce vreau, pot să gândesc ceea ce vreau, pot să exprim ceea ce gândesc, ținând seama de normele de bun simț

Pentru mai multe informații legate de procedura de înscriere sau orice alte detalii , contactați-ne!